Cała naprzód Ustko !


PROGRAM KONTYNUACJI ROZWOJU USTKI W KADENCJI 2018-2023
OPRACOWANY PRZEZ KWW JACKA GRACZYKA.


Zrealizowano lub jest w trakcie realizacji 66 projektów o łącznej wartości 137 mln zł, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych  w kwocie 84,5 mln zł. Przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia Miasta o 7,5 mln zł – z 19,9 mln zł na koniec 2014r. do 12,4 mln zł na koniec 2018r. Miasto posiada lokatę bankową o wartości 13 mln zł.


TRZY PRIORYTETY INWESTYCYJNE

 • Kontynuacja  modernizacji PORTU RYBACKIEGO i budowa mariny.
 • Kontynuacja budowy dworca kolejowego i autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych.
 • Kontynuacja modernizacji ulicy Polnej i przyległych do niej ulic: Kolorowej, Narutowicza i Rzecznej.

Cele inwestycyjne

 • Promenada po zachodniej stronie Ustki.
 • Błonia po zachodniej stronie miasta (tereny rekreacyjne).
 • Kontynuacja modernizacji ul. Legionów, Rybackiej, Zielonej, Leśnej, Kilińskiego i Mickiewicza (założenie: minimum 4 ulice rocznie).
 • Kontynuacja budowy przedszkola po wschodniej stronie miasta.
 • Kontynuacja zagospodarowania terenów sportowych przy ulicach Grunwaldzkiej i Sportowej oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3.
 • Kontynuacja rewitalizacji starej części miasta oraz terenów zdegradowanych po stronie wschodniej miasta.
 • Budowa marynistycznego placu zabaw po stronie zachodniej.
 • Kontynuacja prac nad stworzeniem Centrum Kulturalno-Bibliotecznego.
 • Kontynuacja prac związanych z relokacją ciepłowni i Zakładu Gospodarki Komunalnej na teren przy ulicy Ogrodowej.
 • Kontynuacja prac przy wymianie oświetlenia ulicznego i tworzeniu kanałów teletechnicznych na potrzeby monitoringu miejskiego.
 • Kapitalny remont promenady nadmorskiej.
 • Budowa muszli koncertowej.
 • Zmiana zagospodarowania terenu przy ulicy Darłowskiej (obszar Słupskiej Strefy Ekonomicznej) na funkcję mieszkaniową.
 • Kontynuacja budowy ciągów komunikacyjnych i oświetlenia na cmentarzu w Zimowiskach.
 • Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych, w tym trasy R10.
 • Stworzenie alternatywnego połączenia Ustki wschodniej i zachodniej.

 

Cele społeczne

 • Utrzymanie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
 • Stworzenie szkoły o profilu sportowym i Mistrzostwa Sportowego (klasy: piłki nożnej, piłki ręcznej, żeglarskiej i lekkoatletycznej) w oparciu o SP nr 3 i Liceum Ogólnokształcące.
 • Przywrócenie całorocznej komunikacji kolejowej oraz nocnej komunikacji autobusowej.
 • Sfinalizowanie programu „Mieszkanie dla lekarzy” oraz organizacja kompleksowej opieki medycznej w jednej lokalizacji.
 • Uruchomienie warsztatów terapii zajęciowej w mieście.
 • Wprowadzenie Karty Mieszkańca.

 

Utrzymanie

 • Budżetu Obywatelskiego.
 • Karty Seniora (z obniżeniem granicy wieku do 65 lat uprawniającej do otrzymania biletów na trasie Ustka-Słupsk za symboliczną złotówkę).
 • Powszechnej nauki pływania w szkołach.
 • Dowozu osób na terapię zajęciową i do lekarza.
 • Teleopieki.
 • Koperty życia.
 • Darmowych półkolonii dla uczniów szkół podstawowych oraz wszystkich pozostałych obecnie realizowanych usług i świadczeń o charakterze społecznym.