ul. Sportowa 15

   76-270 Ustka*Imię i Nazwisko

*Telefon:

*Adres e-mail:

*Treść:

Szanowni Państwo,

W przypadku gdyby ktoś z Państwa miał wolę wpłacenia środków pieniężnych na cele Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Graczyka, to wpłaty należy wówczas dokonać na następujący nr rachunku bankowego:  94 9315 0004 0018 0021 2000 0010

 

Adres Komitetu: 76-270 Ustka, ul. Sportowa 15

Uprasza się o nie dokonywanie wpłat większych niż 1.500 zł.

Uwaga: zgodnie z przepisami, wpłat mogą dokonywać tylko osoby fizyczne i tylko w formie bezgotówkowej - czyli przelewem z własnego konta  bankowego.

Dziękujemy!

 

Niniejsza strona internetowa została sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Graczyka