Żonaty, ojciec 2 dzieci.

 

W Ustce mieszka od 28 lat, mgr wychowania muzycznego, prezes Stowarzyszenia "Ustecka Orkiestra Dęta" i kapelmistrz tej orkiestry. Muzyk, multiinstrumentalista, aranżer i kompozytor,  żołnierz zawodowy Marynarki Wojennej RP, szef i kapelmistrz Orkiestry Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Nauczyciel gry i animator muzyki wśród dzieci i młodzieży. Zapraszany jako juror na festiwale, konkursy i przeglądy muzyczne. Prezentuje oraz popularyzujew całym kraju  morskie  tradycje naszego miasta wraz z kierowaną przez siebie  orkiestrą występując  w tradycyjnych, białych marynarskich mundurach. Podczas występów i koncertów zawsze eksponowany jest herb Ustki.

 

Chciałbym, aby Nasze Miasto było reprezentowane przez ludzi kompetentnych, dynamicznych, odpowiedzialnych, traktujących funkcję radnego jako misję oraz chęć wprowadzenia nowych standardów rządzenia miastem.Chcę w Radzie Miasta współtworzyć odpowiedzialny i skuteczny samorząd który będzie reprezentował wolę wszystkich naszych wyborców dbając o rozwój i bezpieczeństwo naszej małej ojczyzny.


W Radzie Miasta chciałbym dbać również o sprawy z dziedziny kultury i sztuki. Jestem ogromnym zwolennikiem wybudowania w Ustce amfiteatru bądź chociażby muszli koncertowej z zapleczem. Mamy w Ustce wielu artystów z każdej dziedziny sztuki, a takie miejsce to byłaby  znakomita promocja twórczości usteckich artystów.

Koncerty, wystawy, spotkania środowiskowe miałyby swoje plenerowe miejsce, natomiast promenada nadmorska spełniałaby funkcję czysto spacerową i widokową przez którą można przejść bez tłoku spowodowanego np. jakimś koncertem.

 

Radny nie musi być nieomylny ale musi być uczciwy i odpowiedzialny. Jeśli z woli Państwa będę pełnił obowiązki radnego, pragnę skorzystać z dobrych rozwiązań proponowanych przez obecnego Burmistrza oraz oczekiwań mieszkańców Naszego Miasta, eksponować wszystko to, co dobre i korzystne dla Was, dostrzegać wszelkie pozytywne działania na rzecz Ustki.
Wszystkim nam leży na sercu dobro naszej społeczności dlatego mając to na uwadze, wierzę w rzetelną, zgodną i harmonijną współpracę. Wierzę w połączenie sił i współdziałanie.

 

 Jako osoba bezpartyjna przyrzekam działać na korzyść mieszkańców bez względu na ich światopogląd czy preferencje polityczne.Dzisiaj, wraz z grupą kandydatów na radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Graczyka, którzy myślą podobnie jak ja, proszę mieszkańców Ustki o zapoznanie się z naszym programem i oddanie głosu za nowoczesnością i rozwojem.

Głosujemy: Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3 Ustka

OKRĘG NR 11

Obejmuje ulice:

Bałtycka 1, Grunwaldzka od nr 1 do 11, Grunwaldzka 15 i 17, Krótka, Leszka Bakuły, Plac Dąbrowskiego, Rybacka, Zielona