Elżbieta Nadolna, 67 lat

 

Szanowni Państwo,

Kandyduję z okręgu nr 8 do Rady Miasta Ustki.

Ufam, że swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym wspomogę rozwój naszego miasta. Prowadząc, po przejściu na emeryturę, działalność gospodarczą z zakresu turystyki znam bolączki turystów, którzy odwiedzają nasze miasto. Pracując w Radzie będę miała na względzie dobro mieszkańców i turystów.

 

Z Państwa pomocą chcę wnieść do Rady swoją energię i doświadczenie.

Liczę na Wasz głos w dniu 21 października.

Elżbieta Nadolna    

 

Życiorys

 • W Ustce mieszkam i pracuję od ukończenia studiów na Politechnice Gdańskiej w 1975r.
 • Jestem szczęśliwą matką trójki dzieci i babcią czworga wnucząt.
 • Z działalnością turystyczną związana jestem od 1984r.
 • Od 2004r. prowadzę własną działalność gospodarczą, organizując wycieczki dla turystów  przyjeżdżających do naszego miasta, dzięki czemu poznaję ich opinie na temat Ustki.

Moje propozycje dla Ustki

 • Wsparcie budowy Domu Kultury będącego miejscem łączącym wszystkie pokolenia, z ofertą tak dla ludzi młodych, jak i dla emerytów.
 • Przeniesienie głośnych imprez do portu na część zachodnią miasta i na stadion.
 • Ścieżki rowerowe, zarówno wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, jak i w całym mieście.
 • Rozwój turystki rowerowej i komunikacji rowerowej w mieście.
 • Przygotowanie koncepcji zagospodarowania terenów OSiRu  w porozumieniu z mieszkańcami i jego ożywienie poza okresem wakacyjnym.
 • Promocja Ustki wśród turystów, mająca na celu zwiększenie ilości gości, także poza sezonem letnim.

 

Kontakt:

 • tel.:  697 649 561
 • e-mail: elzbietanadolna.ustka@gmail.com

Głosujemy: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Korab", ul. Grunwaldzka 10, Ustka

OKRĘG NR 8

Obejmuje ulice:

Grunwaldzka od nr 39C do 67